Czym jest i jak działa EVS?


Praktyczne informacje o wolontariacie i organizacjach wolontarystycznych w Polsce

Czym jest i jak działa EVS?

EVS (European Voluntry Service) inaczej nazywany Wolontariatem Europejskim, to program współpracy organizacji i wolontariuszy z różnych krajów Unii Europejskiej. Stworzony został w celu wymiany informacji i doświadczeń między jego stronami, a także wzajemnego uczenia się. Te dwie grupy połączyły swoje siły, aby robić coś pożytecznego dla społeczności lokalnych poszczególnych państw, a tym samym dla całej wspólnoty europejskiej.

Wolontariat Europejski ma na celu również pomoc samym wolontariuszom, biorącym w nim udział, w zdobyciu różnych umiejętności i kompetencji, które będą miały wpływ na ich rozwój osobisty jak i również zawodowy. W EVS może wziąć udział każda osoba w wieku od 18 do 30 lat, a w szczególnych przypadkach również młodzież po 16 roku życia. Pobyt wolontariusza w organizacji na terenie innego państwa trwa od 2 do maksymalnie 12 miesięcy, choć zazwyczaj jest to okres powyżej pół roku. Długość pobytu określa sam wolontariusz.

Program EVS jest również wielką pomocą dla organizacji chcących gościć lub wysyłać wolontariuszy. Może nią być każda instytucje nie nastawiona na zysk, pod warunkiem uzyskania akredytacji EVS.

Realizacja programu jest możliwa w tzw. „Krajach Programu”. Są nimi: wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Turcja, Islandia, Liechtenstein i Norwegia, a także państwa ościenne, czyli: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia i Ukraina. W programie biorą również udział tzw. „Inne – Kraje Partnerskie na świecie”, do których należą: Ameryka Łacińska, Azja, Karaiby oraz Oceania. Wymogiem formalnym jest to, aby kraj goszczący lub wysyłający należał do Unii Europejskiej.

Aby wziąć udział w EVS wolontariusz musi jedynie zgłosić się do organizacji wysyłającej, która pomoże w załatwieniu wszelkich formalności.