Wolontariat w biznesie


Praktyczne informacje o wolontariacie i organizacjach wolontarystycznych w Polsce

Wolontariat w biznesie

Polega na wypracowaniu zaangażowania pracowników firm na rzecz działalności dobroczynnej w odniesieniu do lokalnych instytucji i organizacji społecznych.

Pracownicy dobrowolnie i nieodpłatnie świadczą różnego rodzaju prace na rzecz osób będących w potrzebie. Korzystają przy tym ze wsparcia i pomocy firmy, której są pracownikami, mogą dodatkowo ofiarować innym swoje umiejętności, a także rozwijać własne talenty i zainteresowania.

Firma nie ponosząc dużych nakładów finansowych jest w stanie przekazać pomoc finansową, rzeczową lub logistyczną w ramach swej normalnej działalności.
Tego rodzaju forma wolontariatu jest nowością w Polsce, ale została pozytywnie przyjęta przez osoby zajmujące się biznesem. Działają już pierwsze tego typu programy wspierające wolontariat pracowniczy.

Przesłaniem programów jest budowanie lokalnej więzi i partnerstwa przedsiębiorców z organizacjami dobroczynnymi, mające na celu włączenie się firm i ich pracowników w rozwiązywanie problemów miejscowej społeczności. Realizacja pomysłów dobroczynności poszerza horyzonty, uczy pracowników odpowiedzialności za własne działania oraz inspiruje do dalszych działań, co w pozytywny sposób wpływa na rozwój firmy.

Organizacje pozarządowe prowadzące tego rodzaju programy stawiają sobie za cel przekonanie osób z kręgu biznesu o korzyściach płynących z aktywnego włączenia się pracowników w problemy miejscowej społeczności. Odbywa się to w sposób świadomy, zgodny z normami prawnymi i etycznymi. Oferowana pomoc w sposób partnerski łączy obie strony – pracowników i beneficjentów, zbliża ich do siebie, rozbudza wrażliwość. Bardzo ważne jest odpowiednie promowanie dobrych przykładów zaangażowania biznesu w dobroczynność przez władze lokalne.

Przykładem może być coroczne nagradzanie, przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast - dobroczynnych form działalności.  Każde nawet najmniejsze przedsiębiorstwo może wybrać dowolną, najbardziej korzystną dla swego profilu działania formę pomocy. Może to być umożliwienie korzystania z urządzeń biurowych, przekazanie produkowanego wyrobu lub wykonanie usługi.

Często firmy nie mają świadomości posiadanego potencjału, ani możliwości jego wykorzystania. Czasem wystarczy pozornie niewielka pomoc w formie użyczenia transportu lub wypożyczenia pomieszczeń, aby wesprzeć inicjatywy rozwoju życia kulturalnego lub społecznego.
Informacje o formach podjęcia współpracy w ramach wolontariatu można uzyskać w instytucjach samorządowych działających w gminach i w powiecie.