PAH - Polska Akcja Humanitarna


Praktyczne informacje o wolontariacie i organizacjach wolontarystycznych w Polsce

PAH - Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna powstawła w roku 1994 z inicjatywy pracowników Fundacji EquiLibre, szczególnie biur warszawskiego, toruńskiego i łódzkiego. Jedną z założycielek i osobą do dziś prowadzącą tę pozarządową organizację pożytku publicznego jest Janina Ochojska.

Choć sama od wczesnego dzieciństwa boryka się z problemem niepełnosprawności, aktywnie działa w dziedzinie pomocy humanitarnej w wielu rejonach świata. Dzięki swej wytrwałej pomocy, dobroci, miłości i zrozumieniu potrzeb innych ludzi stała się osobą znaną i podziwianą na całym świecie. Za swoją działalność została uhonorowana wieloma nagrodami w kraju i za granicą. Otrzymała min. tytuł “Kobieta Europy, Order Uśmiechu, nagrodę im.

Jana Karskiego USA, nagrodę Fundacji im. Romerów Kanada, nagrodę Pax Christi International Peace Award, Medal im. św. Jerzego przyznawany przez Tygodnik Powszechny. Otrzymała również miano jednej z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce przyznawany przez tygodnik “Polityka”.

Jako szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej stała się w Polsce autorytetem w dziedzinie humanitaryzmu.
Hasłem przewodnim Polskiej Akcji Humanitarnej jest: “uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i niesienie wartości humanitarnych”. Kierując się tymi zasadami PAH wypracowała własny system działania, oparty na stworzonych przez siebie tzw. dziesięciu przykazaniach pomocy humanitarnej, które brzmią:

1. Bądźmy solidarni
2. Dzielmy się i szanujmy
3. Beneficjant może zrobić to sam
4. Nie potęgujmy anarchii
5. Rozbudzajmy ducha inicjatywy
6. Twórzmy fundament zaufania
7. Zrozumienie pomaga
8. Zmniejszajmy dystans
9. Jesteśmy tu tylko chwilę
10. Pozostawmy ślad

Od początku swojej działalności organizacja pomogła wielu ludziom na całym świecie w sytuacjach kryzysowych umożliwiając uzyskanie samodzielności i przejęcie odpowiedzialności za własną przyszłość. Skupia się na kształtowaniu w polskim społeczeństwie ducha humanitaryzmu i postawy poszanowania godności człowieka.

Buduje przekonanie, że każdy na miarę swoich możliwości może pomóc innemu poprzez pomoc rzeczową lub pracę w ramach wolontariatu. Zasadą naczelną jest udzielanie pomocy każdemu bez względu na narodowość, rasę, religię czy wyznawaną ideologię, traktując wszystkich z tak samo przynależną mu godnością.


Członkowie i wolontariusze PAH pojawiają się wszędzie tam gdzie dochodzi do sytuacji kryzysowych, gdzie konieczna jest natychmiastowa i konkretna pomoc. Swoje zadania wykonują z wielkim zaangażowaniem i wypracowanym przez lata profesjonalizmem. Jeśli zachodzi taka konieczność, udzielają pomocy natychmiastowej ratując życie i zdrowie ludzi poszkodowanych w kataklizmach naturalnych jak: trzęsienia ziemi, powodzie itp. Zjawiają się by pomagac ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych np. w Darfurze, Afganistanie, Czeczenii.

Pomoc udzielana jest niemal natychmiastowo, zaraz po zakończeniu tragicznych wydarzeń i zapewnia poszkodowanym najbardziej potrzebne do przeżycia środki. Najczęście są to koce, ubrania, żywność, namioty, leki oraz stałe dostawy wody pitnej.

Włączenie się do pomocy danemu krajowi następuje wówczas, gdy nie jest on wstanie objąć pomocą wszystkich poszkodowanych i potrzebujących. Kryzysy humanitarne dotykają tak dużą rzeszę ludzi na świecie, że nawet ogromne akcje nie są w stanie pomóc wszystkicm. W takich wypadkach obowiązuje zasada “lepiej zapalić jedną świecę, niż narzekać na ciemność”.


Pomoc udzielana jest również uchodźcom, repatriantom i osobom prześladowanym politycznie. W Polsce znana jest powszechnie, zakrojona na szeroką skalę “Akcja Pajacyk”, stanowiąca pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży w szkołach. Polega ona na zapewnieniu dzieciom ciepłego posiłku, który często stanowi ich jedyny pożywienie w ciągu dnia.